Pharmapartners

PharmaPartners is marktleider van softwareoplossingen voor eerstelijnszorg. PharmaPartners ontwikkelt en beheert zorgsystemen die gebruikt kunnen worden door huisartsen en apothekers. Zij bouwen al 40 jaar zorgsystemen en zorgen ervoor dat middels ICT de juiste informatie over een patiënt aanwezig is bij de huisartsenpraktijk of apotheek.

Digitaal Autoriseren van GDS medicatie

Afdeling Farmacie Groepen

Vraag

Patiënten die veel medicatie gebruiken kunnen hun medicatie krijgen in een zakje, genaamd een baxter/GDS medicatie. Echter willen apothekers die gebruik maken van Pharmacom (softwaresysteem van de apotheek) een digitaal autorisatiebericht voor de medicatie in deze zakjes zit versturen naar het huisartsensysteem (Medicom). Hierdoor kan de  huisarts de medicatie digitaal autoriseren voor de patiënt, waardoor de patiënt veiligheid wordt gewaarborgd.

“Hoe ziet het functioneel- en technisch ontwerp eruit waarmee GDS medicatie digitaal uitgewisseld kan worden tussen Pharmacom en Medicom?”

Aanpak

Probleemanalyse door opstellen van documentatie en gesprekken:

 • Epic Visie (EV)
 • Business Context Analyse (BCA)
 • Software Requirement Specificatie (SRS)
 • Risico analyse
 • Behoeften inventarisatie stakeholders (huisartsen & apothekers van keten BENU)

Prototypes realiseren door:

 • Technische inventarisatie systemen & bouwen van technisch prototype met development team
 • Functionele inventarisatie systemen & bouwen functioneel prototype met UX/UI designer
 • Bouwen prototypes met behulp van de programma’s Archimate & Balsamiq
 • Iteratief prototypes testen, feedback vergaren bij stakeholders & aanpassen prototypes

Oplossing

 • Technisch interface met nieuwe features
 • Functioneel interface met nieuwe features
 • Volledig geïntegreerde oplossing tussen Pharmacom en Medicom

Resultaat

 • Gevalideerde ontwerpen wat gebruikersvriendelijk is voor de gebruikers en wat technisch ondersteund wordt door Pharmacom en Medicom

Review PharmaPartners
Met Ydanne heb ik prettig samengewerkt toen we samen verantwoordelijk waren om een oplossing te bedenken voor het digitaliseren van een proces voor apothekers en huisartsen. Ydanne neemt initiatief, komt haar afspraken na en weet samen met de klant tot een oplossing te komen. Daarbij is ze goed in stakeholder management om iedereen mee te krijgen met haar plan!

Lotte van Vliet
Business Analist & Product Owner bij PharmaPartners

Interne procesoptimalisatie SSO koppelaanvragen

Afdeling Huisartsenzorg

Vraag

Applicaties van derde partijen kunnen koppelen met Medicom & Pharmacom. Dit zijn de softwaresystemen die gebruiken worden door de huisarts en apotheker. Om te koppelen kan er een single-sign-on (SSO) koppeling worden gemaakt. Hierdoor wordt de gebruiker binnen Medicom of Pharmacom in één keer doorgelust naar de applicatie van de derde partij, zonder opnieuw te hoeven inloggen. Om een SSO koppeling te realiseren tussen Medicom of Pharmacom en de applicatie van de derde partij dienen er technische aanpassingen te worden gedaan binnen het systeem, offertes te worden gemaakt en dient de SSO koppeling geïmplementeerd te worden. Echter is het proces binnen PharmaPartners van aanvraag tot realisatie van een SSO koppeling niet goed in kaart gebracht.

“Op welke manier kan het proces binnen PharmaPartners van aanvraag tot realisatie van de SSO koppeling worden geoptimaliseerd?”

Aanpak

 • Probleemanalyse door gesprekken te voeren met stakeholders
 • Behoeften achterhalen door gesprekken te voeren met stakeholders
 • Data bundelen en verwerken in een proces
 • Proces testen bij stakeholders
 • Op een iteratieve methode feedback vergaren en in het proces verwerken
 • Implementatie van het definitieve proces en monitoring van het gebruik
 • Bijsturing van het proces na monitoring

Oplossing

Gestandaardiseerd proces waarbij inzichtelijk is per afdeling wie verantwoordelijk is voor welke taken. Waarbij:

 • Gestandaardiseerde documentatie is gemaakt voor de afdelingen
 • Elke stakeholder weet wat zijn of haar taak is binnen het proces
 • Doorlooptijd is afgesproken, zodat de aanvragen binnen een adequate tijd worden afgehandeld

Resultaat

 • Hogere doorlooptijd van de koppelverzoeken
 • Meer koppelverzoeken verwerkt, waardoor meer omzet gegenereerd binnen PharmaPartners
 • Tevreden werknemers en derde partijen

Review PharmaPartners

Sanne Klopmeijer
Projectmedewerker PharmaPartners

Samenwerkende Apotheken

Afdeling Farmaciegroepen

Vraag

Het project Samenwerkende Apotheken is opgezet om recept verwerking namens de eigen apotheek, in een andere apotheek mogelijk te maken. Dit betekent dus dat je namens jouw apotheek recepten kan verwerken van een andere apotheek in het apotheekinformatiesysteem Pharmacom. Dit met als doel om de doorlooptijd te verhogen van het verwerken van recepten en om andere apotheken te ontlasten van het verwerken van recepten.

“Op welke manier kunnen apotheken recepten van elkaars apotheken verwerken binnen Pharmacom?”

Aanpak

 • Probleemanalyse door gesprekken te voeren met stakeholders en features in Pharmacom te onderzoeken
 • Behoeften achterhalen door gesprekken te voeren met stakeholders
 • Gevonden data bundelen
 • Prototypes maken met het development team en testen bij stakeholders
 • Op een iteratieve methode feedback vergaren en in het prototype verwerken
 • Implementatie van het definitieve prototype en monitoring van het gebruik
 • Bugs oplossen & feedback verwerken.

Oplossing

Nieuw (user) interface waarin de behoeften van de apothekers zijn verwerkt

 • Technisch interface is aangepast
 • User interface is aangepast

Resultaat

 • Hogere doorlooptijd doordat recepten onderling kunnen worden verwerkt
 • Apothekers worden ontlast doordat recepten al verwerkt zijn voor hun apotheek

Digitaal Recept

Afdeling Farmacie Groepen

Vraag

Digitaal Recept is een module binnen Pharmacom waarmee apothekers digitaal recepten kunnen verwerken binnen het apotheek informatie systeem Pharmacom. Hierdoor hoeven apotheken geen papieren recept briefjes meer te verwerken is, wat voordelig is voor onder andere het milieu. De module is nieuw en er dienen nog verbeteringen door te voeren.

“Hoe kan Digitaal Recept geoptimaliseerd worden?”

Aanpak

 • Bugs achterhalen door onderzoek
 • Behoeften achterhalen door gesprekken te voeren met stakeholders
 • Data bundelen
 • Features/stories aanmaken en op backlog zetten voor het team om te bouwen
 • Plannen van het doorvoeren van de oplossingen in nieuwe versie van Digitaal Recept
 • Op een iteratieve methode feedback vergaren aan gebruikers

Oplossing

Meerdere oplossingen bedacht voor verschillende elementen binnen Digitaal Recept door het oplossen van Bugs en verweken van feedback van de klant

Resultaat

 • Verbeterde werking van Digitaal Recept
 • Tevreden klanten

Review PharmaPartners
Ydanne pakt met onuitputtelijk veel energie elke uitdaging aan! Ik heb op een fijne manier met haar samen mogen werkende afgelopen jaren. In een organisatie waarin communicatie tussen de afdelingen erg belangrijk is, wisten we de lijntjes kort en duidelijk te houden. Zo is ze is de kartrekker geweest bij verschillende projecten m.b.t. het verbeteren van ons product. Eenmaal een doel voor ogen, zal ze alles aan doen om deze te behalen. Ze is niet bang voor het onbekende en om een avontuurlijke weg in te slaan. Zo weet ze steeds weer te verrassen met unieke en verfrissende ideeën. Dit heeft ze meerdere malen bewezen. Daarnaast brengt ze een flinke dosis humor en gezelligheid met zich mee waardoor het nooit een saaie boel kan worden. Ydanne zou een toevoeging zijn voor elke organisatie of opdrachtgever!

Djaico Lanslot
Business Analist & Product Owner bij PharmaPartners